Hinnasto

Henkilöpalvelu

Liitteetön rekisteri-ilmoitus

7,90 €

Rekisteröintitodistuksen I ja II osan tulostus

7,90 €

Koenumerotodistuksen muutos tai tulostus

7,90 €

Teknisen osan kopio

7,90 €

Kansainvälinen rekisteröintitodistus

7,90 €

Liitteellinen rekisteri-ilmoitus

17 €

Liikennekäytöstäpoisto

17 €

Muu rekisteröintiä koskeva päätös

17 €

Väliomistajarekisteröinti

37 €

Muut suoritteet

Toimistomaksu (esim. vakuutuksen tekeminen)

5 € / 10 €

Erityisrekisteröintipalvelut

Siirtolupa

13,70 €

Rekisterikilvet

Ajoneuvon rekisterikilpi

4,90 €

Muu rekisterikilpi

6,90 €